«ԱՆՏՐՈՀՈՒՍ»

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Հիմնադրամն իր գործունեությամբ ​նպաստում է տեխնոլոգիական կրթության ​էկոհամակարգի զարգացմանը:

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նորարար կրթության ձևաչափերի ներդրման ու ​առաջխաղացման միջոցով նպաստել գիտակից ​հայկական սոցիումի կայացմանը հանուն ​անվտանգ և զարգացած երկրի:


ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Մենք ձգտում ենք մեր ազգի համար ունենալ ​այնպիսի ապագա, որտեղ նա ամբողջությամբ ​ընդունում է իր զարգացման համար կիրառելի ​նորարար կրթության ձևաչափերը` խթանելով ​գիտակից ու փոխազդող սոցիումի ​կատարելագործմանը:


ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

  • Հայաստանի համար կիրառելի նորարար կրթության ձևաչափերի ​մշակմանն ու կրթության տարբեր մակարդակներում դրանց ​որդեգրմանն ուղղված գործունեության ծավալում:
  • Տաղանդների հայտնաբերման, նրանց մասնագիտական ​ուղղորդման ու գիտահեն ուսնակության միջավայրի ապահովման ​միջոցով ՀՀ-ում գիտահետազոտության զարգացմանն ուղղված ​նախաձեռնությունների իրականացում:
  • Հայաստանի` որպես նորարար կրթական ծառայություններ և ​արտադրանք արտահանող երկրի գլոբալ դիրքավորմանն ​ուղղված գործունեության ծավալում:
  • Տաղանդների ու թիմերի ոգեշնչմանն, առաջնորդմանն ու ​կայացմանն ուղղված ռազմավարություների ինտեգրում ու ​հանրության ներգրավում դրանց իրականացման գործընթացում:


ՆԱԽԱԳԾԵՐ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՆԱԽԱԳԾԵՐ  • «ՕԴԱԳՆԱՑՆԵՐԸ» տեխնոճամբար


  • «ԱՏՊ» ուսուցման հարթակ


ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Կրթակարգերի, ուսումնական ծրագրերի և ​բովանդակության մշակում, վերամշակում, ​թարմացում և արդիականացում։
  • Արտադպրոցական և արտադասարանական ​նախագծերի և բովանդակության ​զարգացման ծրագրեր։
  • ԲՏՃՄ մրցույթներ, ճամբարներ, փառատոններ ​և ցուցահանդեսներ։

ԱՅԼԱԳԻՐ

Մրցույթին կարող են մասնակցել դպրոցականները, միջին մասնագիտական ​ուսումնական հաստատությունների ուսանողները (քոլեջներ, ուսումնարաններ)։


Պատանի կոդավորողներին և բնագիտական գիտելիքներով ​առաջադիմություն ունեցող դպրոցականների համար հայտարարվող այս ​մրցույթի նպատակն է.

✅️ Բացահայտել տաղանդերին և հնարավորություն տալ զարգացնել նրանց ​ունակությունները։

✅️ Բացահայտել և խրախուսել ակտիվություն ցուցաբերած դպրոցներին և ​ուսուցիչներին։

✅️ Նպաստել աշակերտների հետաքրքրության ավելացմանը մաթեմատիկա ​և ֆիզիկա առարկաների նկատմամբ:

✅️ Նպաստել աշակերտների տրամաբանության զարգացմանն ու ​ստեղծագործ մտքի արտահայտմանը:

ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԵՐ

ՄՈՒՏ

ԲՏՃՄ

գրաֆիկներ

ֆիզիկայի

երույթներ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

2025

2026

Close up of a Map

ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ

Illustration of Telephone

(+374) 93101297

Message Glyph Icon

info@antrohoos.am

Հետևեք մեզ

Simple Facebook Icon
Simple Telegram Icon
Simple Instagram Icon

© Անտրոհուս կրթական հիմնադրամ, Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են 2024